Gru 30, 2014 - 0 Comments - terapia logopedyczna -

Oferta

Ofertę swoją kieruję do Rodziców dzieci i młodzieży, a także do osób dorosłych.
Bezpłatna diagnoza logopedyczna dla Pacjentów, którzy zapiszą się na terapię logopedyczną w Gabinecie.
Terapia oraz czas jej trwania jest indywidualnie dobrany do potrzeb Pacjenta.

Profilaktyka zaburzeń mowy:
– ćwiczenia mające na celu stymulowanie rozwoju mowy
– ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
– porady logopedyczne dotyczące zapobiegania powstawania wad wymowy

Terapia zaburzeń mowy:
– korygowanie wadliwej wymowy poszczególnych głosek
– opóźniony rozwój mowy
– dyzartria i alalia
– niepłynność mowy (jąkanie)
– afazja

Profilaktyka i terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii
– wczesna nauka czytania w oparciu o metodę krakowską opracowaną przez prof. J. Cieszyńską
– przezwyciężanie trudności ortograficznych
– ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej
– ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi