Oferta

Ofertę swoją kieruję do Rodziców dzieci i młodzieży, a także do osób dorosłych.
Bezpłatna diagnoza logopedyczna dla Pacjentów, którzy zapiszą się na terapię logopedyczną w Gabinecie.
Terapia oraz czas jej trwania jest indywidualnie dobrany do potrzeb Pacjenta.

Profilaktyka zaburzeń mowy:
       ćwiczenia mające na celu stymulowanie rozwoju mowy
       ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
       porady logopedyczne dotyczące zapobiegania powstawania wad wymowy

Terapia zaburzeń mowy:
       korygowanie wadliwej wymowy poszczególnych głosek
       opóźniony rozwój mowy
       dyzartria i alalia
       niepłynność mowy (jąkanie)
       afazja

Profilaktyka i terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii
       wczesna nauka czytania w oparciu o metodę krakowską opracowaną przez prof. J. Cieszyńską
       przezwyciężanie trudności ortograficznych
       ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej
       ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi